HAVRILLA.NET

 1. MISSISSIPPI MAYBE
 2. V NIAGARSKÝCH VODOPÁDOCH
 3. NOC A DEŇ
 4. DÁVNO NA OSTROVE DELOS
 5. PLÁST
 6. ČÍNSKE DIEVČA
 7. TIME CUTTER
 8. NÁMORNÍČEK
 9. OBRUS
 10. V KUBISTICKEJ NÁLADE
 11. TANGO PIESEŇ SRDCA
 12. 100 US$ POVIEDKA
 13. STARÝ BÁSNIK
 14. YOUNG ARCHEOLOGIST
 15. SKLENÍK
 16. ‘ROUND MIDNIGHT
 17. ESTETICKÉ TELÁ
 18. SPLŇ NAD HLAVOU
 19. MED VEDIEŤ
 20. CUBICAL
 21. BANANA
 22. UČITEĽKA A PERGAMEN
 23. SLABÁ OMIETKA
 24. ROLO CAFÉ
 25. NEGRO

V KUBISTICKEJ NÁLADE
Najbližší priatelia Picassa a Braqua sa ihneď nalepili na novovyvinutý štýl a vstúpili do dejín umenia ako „veľkí“ kubisti. Spomínam si, že to boli Gleizes, Leger a ešte ktosi, (dovedna ich, myslím, bolo päť). Ďalší umelci sa osmelili trochu neskôr a niektorí z nich celkom nepochopili tzv. kubistické videnie. Ich maľby boli menej isté, menej štýlovo čisté a teória umenia ich neskôr zaradila do skupiny tzv. „malých“ kubistov. V tejto chvíli asi niečo pletiem, predsa „veľkí“ kubisti sú Picasso a Braque a menovaní Gleizes, Leger, patria k „malým“. Ale ani to nebude celkom ono.
Dosť na tom, prví dvaja kubizmus vymysleli a ďalší viac menej odkukávali. Picassov a Braqueov kubizmus je hodnotený najvyššie, ale diela Gleizesove sú už hodnotené podstatne nižšie. A to aj v prípade „umeleckej“ kvality a aj v prípade obchodu s týmito obrazmi. Na tom sa snáď dohodneme, nie?
Tým však nič nekončí. V kubistickom štýle maľovali desiatky, ba stovky umelcov a to súčasne s Picassom a Braqueom…
…A ako ďateľ budem sledovať tento problém (aj keď sa na ďatľa podobám len čiastočne). Červík, ku ktorému sa ďateľ chce dostať, je problém a ten treba objaviť a prehltnúť, aby zmizol navždy.
(29. 12. 1998) Teda Picasso lomeno Braque a tiež Gleizes a dosť. Ale – Leger? Iste Picasso. Leg… Nie, nie! Gleizes nie je = Picasso. Pica (Braque)… Talent? Lomeno. Pi. Br. Gl./ Leg. – slabé. Pic. = tal. QUE = alebo non BR. SSO. GL. BR! Ale! Pic., odskoč. Lomeno. Pourquoi pas? Eiffel. Seina. Lomeno. Leg. – nepatrí!!! Na jedno kopyto. Pic. Br… QUE!!! Lomeno. Škrt. CAFÉ. Lomeno. Lomeno 47 krát. Montmartre. Lom. En. O.
1993