HAVRILLA.NET

 1. MISSISSIPPI MAYBE
 2. V NIAGARSKÝCH VODOPÁDOCH
 3. NOC A DEŇ
 4. DÁVNO NA OSTROVE DELOS
 5. PLÁST
 6. ČÍNSKE DIEVČA
 7. TIME CUTTER
 8. NÁMORNÍČEK
 9. OBRUS
 10. V KUBISTICKEJ NÁLADE
 11. TANGO PIESEŇ SRDCA
 12. 100 US$ POVIEDKA
 13. STARÝ BÁSNIK
 14. YOUNG ARCHEOLOGIST
 15. SKLENÍK
 16. ‘ROUND MIDNIGHT
 17. ESTETICKÉ TELÁ
 18. SPLŇ NAD HLAVOU
 19. MED VEDIEŤ
 20. CUBICAL
 21. BANANA
 22. UČITEĽKA A PERGAMEN
 23. SLABÁ OMIETKA
 24. ROLO CAFÉ
 25. NEGRO

SPLŇ NAD HLAVOUÓ, mesiac, zasvieť lepšie
na tieto riadky,
prečo tak sliepňaš?
A v mihotavom svite mesiaca
čítam a tiež aj dopisujem:
Akéže "splnenie povinností?",
už ako mladý odober sa do ústrania!
Ó, sedemnásťročný, len nič nezačínaj!!!
Neopováž sa!!!
Utiahni sa do ústrania
hneď, už ako 5 ročný!
Ale čo sa tu budeme handrkovať.
Nula a hotovo.01 .11. 2001