HAVRILLA.NET

 1. MISSISSIPPI MAYBE
 2. V NIAGARSKÝCH VODOPÁDOCH
 3. NOC A DEŇ
 4. DÁVNO NA OSTROVE DELOS
 5. PLÁST
 6. ČÍNSKE DIEVČA
 7. TIME CUTTER
 8. NÁMORNÍČEK
 9. OBRUS
 10. V KUBISTICKEJ NÁLADE
 11. TANGO PIESEŇ SRDCA
 12. 100 US$ POVIEDKA
 13. STARÝ BÁSNIK
 14. YOUNG ARCHEOLOGIST
 15. SKLENÍK
 16. ‘ROUND MIDNIGHT
 17. ESTETICKÉ TELÁ
 18. SPLŇ NAD HLAVOU
 19. MED VEDIEŤ
 20. CUBICAL
 21. BANANA
 22. UČITEĽKA A PERGAMEN
 23. SLABÁ OMIETKA
 24. ROLO CAFÉ
 25. NEGRO

MISSISSIPPI MAYBEIn the middle of a river a raft is drifting along. The river is wide, as wide as the Mississippi maybe. On the raft there is a marquee. An old man is lying across sun-heated wooden beams, sleeping. A dog is lying there too, with its head lying on the old man’s hand. The dog is quiet and its’ eyes are open.
Next to them is a transistor-radio, its tune barely audible as the batteries slowly dying. Nobody will ever know what the dog is thinking about.
But the reader is surely feeling that the storyteller, the old man and the dog are one and the same person. The reader will find out what the dog is thinking about.
The dog is thinking: “I am here with my master and we have a good time together.”
“I am here with my master and we have a good time together.”
That is what the dog was thinking about. And now the letters on the paper are sl wly f dd ng aw y,

1991
MISSISSIPI ASI

V strede širokej rieky pláva plť. Rieka je široká ako Mississipi asi. Na plti je šiator. Na brvnách vyhriatych slnkom leží a spí starec. Leží tam aj pes. Hlavu má položenú na ruke starca. Je ticho a pes má otvorené oči. Vedľa je pohodené tranzistorové rádio, ale má už veľmi slabé baterky, takže znie ťažko definovateľná melódia. Nikto nikdy sa nedozvie, na čo myslel pes.
Čitateľ však iste tuší, že rozprávač, plť, starec i pes sú jedna a tá istá osoba. Dozvie sa, na čo myslel pes. Pes myslel: “Som tu so svojim pánom a je nám spolu dobre.“
“Som tu so svojim pánom a je nám spolu dobre.“ Na to myslel pes. A teraz písmená z papiera p m ly miz ,

1991